lauantai 28. tammikuuta 2017

Osakekaupan perusteet

Osakekauppaa käydään pörssissä
Pörssi on säännelty ja julkinen kauppapaikka, jossa kauppaa käydään erityisesti osakkeilla, raaka-aineilla, valuutoilla, futuureilla ja optioilla. Kaupankäynti pörssissä tapahtuu arvopaperinvälittäjien pörssiin toimittamien asiakkaidensa osto- ja myyntitoimeksiantojen kautta. Kaupankäynti on julkista, eli tehtyjen kauppojen määrät, hinnat ja välittäjät ovat julkisia. Pörssissä noteeratuille hyödykkeille määräytyy pörssikurssi kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Arvopaperipörssejä on maailmassa kymmeniä. Suurimpia pörssejä ovat New Yorkin pörssi, Nasdaq ja Tokion pörssi. Ensimmäinen pörssi maailmassa oli Amsterdamin pörssi, jossa kaupankäynti alkoi 1602.

Helsingin pörssi on perustettu vuonna 1912 ja se kuuluu nykyään ruotsalaiseen OMX-konserniin. OMX siirtyi yhdysvaltalaisen Nasdaqin omistukseen vuonna 2007 tehdyllä kaupalla ja muodosti 2008 NASDAQ OMX Groupin. Helsingin pörssiin on listattu pitkälti toistasataa yhtiötä. Nasdaq Helsinki on lisäksi ylläpitänyt 4. huhtikuuta 2011 alkaen First North Finland -markkinapaikkaa kasvuyhtiöitä varten. 

Arvopaperinvälittäjä toimii pörssiosakkeiden välittäjänä
Arvopaperinvälitystä voivat tarjota kotimaiset pankit ja toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset, sekä myös ulkomaiset Eta-alueen palveluntarjoajat, joilla on sivuliike Suomessa tai jotka ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palvelua Suomessa. Osakkeita voi ostaa ja myydä arvopaperivälittäjien kautta. Viime vuosikymmeninä pörssitoiminta on kansainvälistynyt. Arvopaperinvälittäjän kautta voit ostaa osakkeita eri maiden pörsseistä. Voit myös ostaa kotimaisia osakkeita ulkomaiselta arvopaperinvälittäjältä. Arvopaperinvälittäjien tarjoamat ostomahdollisuudet eri pörsseistä vaihtelevat.

Arvopaperinvälittäjän edustajat eli meklarit tekevät sijoittajan kaupat verkossa. Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy kaupantekohetkellä, mutta omistusluetteloissa tiedot näkyvät vasta arvopaperikeskuksen tekemän selvitysmenettelyn jälkeen.

Suomalaisen pörssiyhtiön on kuuluttava arvo-osuusjärjestelmään
Suomessa on kaksi tapaa säilyttää osakkeita. Suoran omistuksen mallissa henkilöllä on henkilökohtainen arvo-osuustili. Arvo-osuustili on tili, jonne kirjataan, mitä osakkeita asiakas omistaa. Arvo-osuustilin avaamista varten henkilön on laadittava kirjallinen asiakassopimus arvopaperivälittäjän kanssa. Välittäjän vastatilille tulee siirtää rahaa, jotta sijoittaja voi asettaa ostotoimeksiantoja. Arvopaperinvälittäjät toimivat tilinhoitajina arvopaperikeskukseen päin. Kun kaikki transaktiot kirjataan keskuksessa, omistustiedot ovat reaaliajassa osakemarkkinoiden toimijoiden, viranomaisten ja tiedotusvälineiden ulottuvilla.

Toinen tapa on moniportainen malli, jossa pankki ylläpitää omaa hallintarekisteriä omien asiakkaittensa osakeomistuksista. Hallintarekisteröinti on arvopaperikeskuksessa käytetty menettely, jossa rekisteriin merkitään arvopaperin todellisen omistajan sijasta arvo-osuustilin hallintarekisteröinnin hoitaja. Hallintarekisteröinti on suomalaisten osakkeiden osalta Suomessa lain mukaan mahdollista vain ulkomaisille sijoittajille.

Arvopaperikeskuksena Suomessa toimii Euroclear Finland
Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Arvo-osuusjärjestelmässä pidetään kirjaa yritys- ja yksityissijoittajien arvo-osuusmuotoisista arvopaperiomistuksista sekä toteutetaan näihin omistuksiin tapahtuvat muutokset. Arvo-osuus on perinteisen painetun osake- tai velkakirjan sähköinen vastine.

Euroclear Finlandista saa kuka tahansa tietoa pörssiyhtiöiden omistajista, hallintarekisteröityjä omistajia lukuun ottamatta.

Toimeksiannon asettaminen
Toimeksianto voi olla voimassa päivän tai määrittelemättömän ajan. Osto- ja myyntitoimeksiannon voi asettaa rajahintaan tai päivän kurssiin mukaan. Rajahinnassa määritellään millä hinnalla osake ollaan valmis ostamaan tai myymään. Ostaminen tai myymin päivän kurssilla on ostajalle vaivattomin vaihtoehto. Kauppa toteutuu tällöin hintaan, joka vastaa parasta myynti- tai ostotarjousta juuri sillä hetkellä.

Mitä kuluja osakekaupasta syntyy?
Osakkeiden ostosta ja myynnistä arvopaperinvälittäjä perii pääsääntöisesti välityspalkkion, arvo-osuustilin hallinnoinnista voidaan periä maksu ja osingosta menee pääomavero. Osakkeita myytäessä maksetaan myyntivoitosta luovutusvoiton vero.

Mistä osakkeenomistaja saa voittoa?
Osakesijoittaja voi saada voittoa kahdella tavalla: osinkoina ja/tai myyntivoittoina.

Osakeomistusten jakautuminen Suomessa
Arvopaperimarkkinoiden sijoittajina toimivat yksityishenkilöt, yritykset, pankit, eläkeyhtiöt, sijoitusrahastot, vakuutusyhtiöt, säätiöt, kunnat ja valtio. Pörssisäätiön sivuilta voi tarkastella suomalaisten yritysten omistuksen jakautumista eri sektoreille vuonna 2015. Suurin osa osakkeista on hallintarekistereiden (44 %), kotitalouksien (21 %) ja yritysten omistuksessa (16 %).

Avaa maksuton osake- ja rahastosalkku

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti