Sijoittaminen

Ks. myös Osakekaupan perusteet

Sijoittaminen tarkoittaa rahan tai ajan panostamista johonkin kohteeseen siitä saatavan tuoton vuoksi

Kun puhutaan sijoittamisesta, yleinen mielleyhtymä on osakesijoittaminen. Mutta laajassa merkityksessään sijoittaminen ei rajoitu pelkästään osakkeisiin. Kaikenlaiselle sijoittamiselle on kuitenkin yhteistä se, kun panostetaan aikaa tai rahaa, odotuksena on joko sijoitetun pääoman kasvaminen tai sijoituksesta saatava kassavirta esimerkiksi osinkojen tai vuokratuottojen muodossa.

Monelle sijoittamiseen perehtyneelle on tullut tutuksi tuoton ja riskin suhde. En sitä tässä aio yleisellä tasolla enempää käsitellä, koska asiasta löytyy paljon tietoa jo pelkästään googlettamalla. Mutta niin, mitä korkeampi tuotto-odotus sijoittajalla on, sitä suurempaa riskiä on otettava. 


Vertailen tässä artikkelissa keskenään erilaisia ja yleisimpiä sijoitusmuotoja. Artikkelin tarkoitus on antaa yleiskatsaus erilaisiin sijoitusmahdollisuuksiin esimerkiksi henkilölle, jolla olisi kiinnostusta investoida hieman ylimääräistä johonkin, muttei ole varma mikä vaihtoehto sopisi itselle.

Rahastosijoittaminen sopii passiiviselle sijoittajalle
Rahastosijoittaminen on suositeltava sijoitusmuoto niille, jotka eivät ole valmiita käyttämään aikaa pörssikurssien ja osakkeiden analysoimiseen. Rahastosijoittamisessa siis ostat rahastosta osuuden. Rahastoa hoitaa ja hallinnoi puolestasi salkunhoitaja. Rahastoja on erilaisia riippuen niiden omaisuuslajeista( osakerahastot, korkorahastot, yhdistelmärahastot, EFT-rahastot, hedgerahastot, vipurahastot, raaka-ainerahastot, hyödykerahastot jne.) Rahastoista on usein tarjolla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Kasvuosuudet kerryttävät pääomaa ja niiden omistajat eivät saa rahastosta tuloja ennen kuin myyvät osuutensa. Tuotto-osuuksien omistajat saavat rahastosta yleensä vuosittaista kassavirtaa, josta maksetaan pääomaveroa.
Miten:Rahasto-osuuksia voi merkitä oman pankin kautta tai itsenäisesti online osakevälittäjien, kuten Nordnetin, kautta.
Tuotto-odotus: n. 2-4 % vuodessa. Mitä lyhyempi sijoitusaika, sitä matalariskisempään (eli myös vähemmän tuottavaan) on suositeltavaa sijoittaa.
Plussaa: Vaivaton, riskit on rahastoissa jo valmiiksi hajautettuina useampaan yhtiöön/toimialaan/omistusluokkaan.
Miinusta: Ei välttämättä yhtä hyvä tuotto-odotus kuin osakkeissa. Joidenkin rahastojen suuret hoitokulut voivat syödä tuottoja.

Osakesijoittaminen vaatii aktiivisuutta
Osakesijoittamisessa sijoittaja ostaa osuuden yhtiöstä, jota kutsutaan osakkeeksi. Laskemalla osakkeita liikkeelle osakeannissa yhtiö saa uusia omistajia, jotka sijoittavat varojaan yhtiön toimintaan. Näin yhtiö kerää sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahoitusta. Vastineeksi ostamastaan osuudesta sijoittaja saa yhtiöltä osakkeen. Osake antaa omistajalleen myös oikeuden yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Listautuessaan pörssiin osakeyhtiön osakkeet voivat olla kaupankäynnin kohteina arvopaperipörssissä. Kaupankäynti on julkista, eli tehtyjen kauppojen määrät, hinnat ja välittäjät ovat julkisia. Pörssissä noteeratuille hyödykkeille määräytyy pörssikurssi kysynnän ja tarjonnan mukaan.
Miten: Oman pankin kautta tai online osakevälittäjien, kuten Nordnetin, kautta.
Tuotto-odotus: Keskimääräinen tuotto-odotus osakkeille pitkällä aikavälillä on ollut 7-9 %:n välillä vuodessa. Suositeltava sijoitusaika on 5-10 vuotta. Mitä pidempi sijoitusaika, sitä enemmän riski laskee pääoman menettämisen suhteen.
Plussaa: Historiallisesti osakkeet ovat olleet tuottavin sijoitusmuoto. Hyvä likviditeetti, eli osake on nopeasti tarvittaessa myytävissä ja pääoma palautettavissa rahaksi.
Miinusta: Itsenäinen osakesijoittaminen vaatii tietoa ja aktiivisuutta. Salkun arvo voi heitellä paljonkin ja sijoittajan on kestettävä arvonheilahteluja. Maailmanmarkkinat heilahtelevat helposti tapahtumien myötä eikä maailmanmarkkinoiden tilannetta ole aina helppo ennustaa.

Asuntosijoittaminen on käytännönläheistä ja konkreettista
Asuntosijoittamisella tarkoitetaan tavallisesti sijoitusasunnon ostamista ja sen vuokraamista edelleen. Asuntosijoittaminen on yksi kiinteistösijoittamisen muodoista. Suorassa kiinteistösijoittamisessa sijoittaja ostaa kiinteistön, asunnon tai maapohjaa. Tuotto koostuu kiinteistöstä saadusta vuokratuotosta tai/ja kohteen myynnin yhteydessä tapahtuneesta arvonnoususta. Epäsuoraa kiinteistösijoittamista on sijoittaminen kiinteistörahastoihin (mm. REIT-yhtiöt) tai kiinteistöyhtiöihin.
Tuotto-odotus: 4-5 % vuodessa sijoitusasunnon kohdalla. Voi olla parempi tai huonompi riippuen paikkakunnasta, asunnon koosta, kunnosta, vuokratasosta ja kuluista.
Plussaa: Vakaata kassavirtaa kuukausittain, konkreettinen sijoitusmuoto, vipuvaikutuksen hyödyt, maltilliset arvonheilahtelut.
Miinusta: Vaatii vaivannäköä, hankalan vuokralaisen ja kalliin remontin riski, huono likviditeetti.

Metsään sijoittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä
Metsään sijoittamisen vaihtoehtoja ovat oman metsätilan ostaminen, osuuden ostaminen yhteismetsästä, metsärahastoon sijoittaminen ja epäsuoremmin myös metsäyhtiöihin sijoittaminen. Metsätilan omistajan tuotto koostuu tilalla kasvavan puuston myynnistä sekä maan mahdollisesta arvonnoususta. Tuotto riippuu paljolti miten metsää käsittelee. Jos itsellä ei ole aikaa tai osaamista aktiivista metsänhoitoa varten, palveluja voi ostaa esimerkiksi paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä. Yhteismetsän osakkuus on huolettomampaa ja suuremmassa metsäkokonaisuudessa on hyvin hajautettu metsäsalkku ja suurtuotannon hyödyt.
Tuotto-odotus: Tuotto hakkuutuloista n. 3-5 % vuodessa.
Plussaa: Vakaata tuottoa, konkreettinen sijoitusmuoto, maltilliset arvonheilahtelut.
Miinusta: Vaatii tietämystä ja aktiivisuutta, huono likviditeetti.Nordnet.fi: Sijoittamisen ei tarvitse olla tylsää - avaa tili jo tänään ilmaiseksi

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti